Türkiye'nin Unesco Dünya Mirası Listesindeki 21 Tarihi Yeri

Türkiye, zengin tarihi ve kültürü ile dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biridir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 21 varlığıyla, dünyanın en çok UNESCO Dünya Mirası alanına sahip 20. ülkesidir.

Türkiye'de Unesco Dünya Mirasındaki 21 Yer

Türkiye, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde önemli bir yer tutmaktadır. Bu listedeki yerler, ülkenin zengin tarihini ve çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyor. İşte Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bazı önemli yerler:

İstanbul'un Tarihi Alanları (1985)

Unesco İstanbul'un Tarihi Alanları
UNESCO'nun "İstanbul'un Tarihi Alanları", 1985 yılında Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bu alanlar, İstanbul'un en önemli ve tarihi zenginliklerini barındıran yerlerden oluşur. İstanbul'un Tarihi Alanları, aşağıdaki dört bölümden oluşmaktadır:
 • Sultanahmet Bölgesi: İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbi olan Sultanahmet, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarından kalma birçok önemli yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgedeki önemli yapılar arasında Ayasofya, Sultanahmet Camii (Mavi Camii), Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı bulunmaktadır.
 • Süleymaniye Bölgesi: Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye (karma yapılar bütünü), Mimar Sinan'ın en önemli eserlerindendir. Bu bölge, Osmanlı dönemine ait mimari ve şehircilik anlayışının örneklerini sunar.
 • Zeyrek Bölgesi: Zeyrek Camii (Pantokrator Manastırı), Bizans dönemine ait önemli bir yapıdır ve bu bölge tarihi dokusuyla dikkat çeker.
 • Surlar Bölgesi: İstanbul'un tarihi surları, şehrin Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki savunma sistemlerinin bir parçasıdır ve kent için büyük tarihi öneme sahiptir.
İstanbul'un Tarihi Alanları, şehrin binlerce yıllık tarihini, kültürel ve mimari mirasını yansıtan, dünya çapında önem taşıyan bir bölgedir. Bu alanlar, İstanbul'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının somut bir göstergesidir. İstanbul'un bu tarihi dokusu, hem yerel halkın hem de dünya çapında birçok ziyaretçinin ilgisini çekmekte ve korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985)

Unesco Kapadokya ve Göreme milli parkı
UNESCO, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı'nı 1985 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Kapadokya, Türkiye'nin Nevşehir ilinde yer alan, benzersiz doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü bir bölgedir. Bu bölge, özellikle şu özellikleriyle tanınır:
 • Peribacaları: Erozyonun etkisiyle oluşmuş, mantar şeklindeki benzersiz kaya oluşumları Kapadokya'nın en ikonik görüntülerindendir. Bu doğal yapılar, bölgenin volkanik geçmişinin bir sonucudur.
 • Kayadan Oyma Yapılar: Kapadokya, yer altı şehirleri ve kayadan oyulmuş kiliseleriyle ünlüdür. Bu yapılar, erken Hristiyanlık döneminde inanç nedeniyle saklanan insanlar tarafından kullanılmıştır.
 • Göreme Milli Parkı: Göreme, Kapadokya'nın kalbinde yer alan ve tarihi kiliseleri, manastırları ve şapel gibi dini yapıları içeren bir milli parktır. Göreme Açık Hava Müzesi, bölgenin en önemli turistik cazibe merkezlerinden biridir.
 • Tarihi ve Kültürel Zenginlik: Bölge, Hititlerden başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu çeşitli tarihi dönemler, Kapadokya'nın zengin kültürel mirasını oluşturur.
Kapadokya, hem doğal hem de tarihi özellikleriyle eşsiz bir bölgedir. Bölgenin manzarası, balon turları ile havadan izlenebilir ve bu deneyim, yerli ve yabancı turistler için popüler bir aktivitedir. Kapadokya'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, bu benzersiz kültürel ve doğal mirasın korunması ve tanıtılması açısından önem taşımaktadır.

Sivas Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (1985)

Unesco sivas divriği ulu cami ve darüşşifası
UNESCO, Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı 1985 yılında Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmiştir. Bu eser, Türkiye'nin en önemli tarihi ve mimari yapıtlarından biri olarak kabul edilir. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, aşağıdaki özellikleriyle dikkat çeker:
 • Mimari ve Sanatsal Zenginlik: Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Anadolu Selçuklu döneminin en özgün ve etkileyici eserlerindendir. Özellikle, kapılarında ve duvarlarında bulunan taş işçiliği, olağanüstü detayları ve estetik güzelliği ile ünlüdür. Bu detaylar, dönemin sanat ve mimari anlayışını yansıtır.
 • Tarihi ve Kültürel Önemi: 1228-1229 yıllarında Mengücekli Ahmet Şah tarafından yaptırılan cami ve hastane, Ortaçağ Anadolu'sunun sosyal ve kültürel yapısını gözler önüne serer. Darüşşifası (hastane), dönemin tıp bilgisini ve sağlık hizmetlerini anlamak açısından önemlidir.
 • Dini ve İyileştirme Merkezi Olarak Kullanımı: Cami, dini ibadetler için kullanılırken, Darüşşifası bir sağlık merkezi olarak hizmet vermiştir. Bu yapının dini ve sağlıkla ilgili iki farklı işlevi bir arada barındırması, dönemin sosyo-kültürel yapısını yansıtan önemli bir özelliktir.
 • Dünya Mirası Statüsü: UNESCO'nun bu eseri Dünya Mirası olarak ilan etmesi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapıya olan ilgiyi ve koruma çabalarını artırmıştır.
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, tarihi, mimari ve kültürel açıdan Türkiye'nin en değerli miraslarından biri olarak kabul edilir. Bu yapı, ziyaretçilere Anadolu Selçuklu döneminin sanatını ve mimarisini keşfetme fırsatı sunar.

Hitit Başkenti Hattuşa (1986)

Unesco hitit başkenti hattuşa
UNESCO, Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olan Hattuşa'yı 1986 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Hattuşa, Türkiye'nin Çorum iline bağlı Boğazkale ilçesinde yer alır ve eski Hitit uygarlığının en önemli arkeolojik sit alanlarından biridir. Hattuşa'nın öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Tarihi ve Kültürel Önemi: Hattuşa, M.Ö. 2. binyılda Hitit İmparatorluğu'nun başkenti olarak büyük bir siyasi ve kültürel merkezdi. Hititler, Anadolu'da hüküm süren ve geniş bir coğrafyaya yayılmış eski bir uygarlıktı.
 • Etkileyici Yapılar ve Anıtlar: Hattuşa, büyük ve etkileyici şehir surları, kapıları, tapınakları ve saray kalıntılarıyla ünlüdür. Bunlar arasında en bilinenler Yerkapı, Aslanlı Kapı ve Kral Kapı'dır.
 • Arkeolojik Keşifler: Hattuşa'da yapılan kazılar, Hitit uygarlığının dilini, kültürünü, sanatını ve tarihini anlamamıza yardımcı olmuştur. Özellikle çivi yazılı tabletler, Hititlerin hukuk sistemini, dini inançlarını ve günlük yaşamını ortaya koyar.
 • Koruma Çalışmaları: UNESCO'nun Dünya Mirası olarak tanıması, Hattuşa'nın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşır. Bu statü, sit alanının korunması ve arkeolojik çalışmalar için uluslararası destek ve ilgiyi artırmıştır.
Hattuşa, Hititlerin zengin mirasını ve eski Anadolu uygarlığının karmaşıklığını yansıtan önemli bir tarihi yerdir. Bu bölge, hem arkeologlar hem de tarih meraklıları için büyük bir öneme sahiptir ve dünya tarihindeki yerini korumaktadır.

Nemrut Dağı (1987)

Unesco Nemrut Dağı
UNESCO, Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan Nemrut Dağı'nı 1987 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Nemrut Dağı, özellikle Kommagene Krallığı dönemine ait devasa heykelleri ve anıtsal mezar kompleksi ile ünlüdür. Nemrut Dağı'nın dikkat çekici özellikleri şunlardır:
 • Devasa Heykeller ve Anıtlar: Nemrut Dağı'nın zirvesinde, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Kralı Antiochos I tarafından yaptırılan devasa heykel ve anıtlar bulunur. Bu heykeller, tanrılar ve kralın heykelleri olarak inşa edilmiştir ve dönemin sanat anlayışını ve inanç sistemini yansıtır.
 • Anıtsal Mezar Tümülüsü: Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan büyük tümülüs, Kral Antiochos'un mezarı olduğuna inanılır. Bu tümülüs, çapı yaklaşık 150 metre olan devasa bir kumtaşı yığınıdır.
 • Doğal ve Tarihi Önemi: Nemrut Dağı, hem doğal güzelliği hem de tarihi ve arkeolojik zenginliği ile dikkat çeker. Dağın zirvesinden izlenebilen gün doğumu ve gün batımı manzaraları, ziyaretçiler için özellikle etkileyici bir deneyim sunar.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, sit alanının korunması ve bilimsel araştırmalar için uluslararası dikkat ve desteği artırmıştır.
Nemrut Dağı, zengin tarihi, benzersiz sanat eserleri ve etkileyici doğal manzarası ile Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından biridir. Bu alan, hem tarih meraklıları hem de doğa severler için önemli bir destinasyondur.

Antalya, Muğla Ksanthos-Letoon (1988)

Unesco Ksanthos Letoon Xanthos
UNESCO, Antalya ve Muğla illeri arasında yer alan ve eski Likya uygarlığının iki önemli kenti olan Xanthos ve Letoon'u 1988 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Xanthos ve Letoon, Antik Çağ'da Likya'nın dini ve idari merkezleri olarak önemli bir rol oynamıştır ve şu özellikleriyle dikkat çeker:
 • Xanthos: Antik Likya'nın idari başkenti olarak bilinen Xanthos, zengin tarihi ve arkeolojik kalıntıları ile ünlüdür. Bu alanda, Likyalılar tarafından inşa edilen anıtsal mezarlar, tapınaklar ve tiyatro gibi yapılar bulunur. Xanthos, özellikle Helenistik ve Roma dönemlerinden kalma mimari eserleriyle tanınır.
 • Letoon: Letoon, Likya'nın dini merkezi olarak kabul edilir ve tanrıça Leto'ya adanmış bir tapınak kompleksine ev sahipliği yapar. Bu alanda, Leto, Apollon ve Artemis'e adanmış üç tapınak ve diğer dini yapılar bulunmaktadır.
 • Tarihi ve Kültürel Zenginlik: Xanthos ve Letoon, Likya uygarlığının dini, politik ve kültürel yaşamına ışık tutar. Buradaki kalıntılar, bu eski uygarlığın sanatı, mimarisi ve inanç sistemleri hakkında önemli bilgiler sunar.
 • Koruma Çalışmaları: Bu sit alanlarının UNESCO Dünya Mirası olarak tanınması, hem Xanthos hem de Letoon'un korunması ve restorasyonu için uluslararası ilgi ve destek sağlamıştır.
Xanthos ve Letoon, Antik Likya uygarlığının en önemli ve en iyi korunmuş kalıntılarından bazılarını içerir ve bu bölge, tarih ve arkeoloji meraklıları için büyük önem taşır. Bu alanlar, eski uygarlıkların mirasını ve Akdeniz bölgesinin tarih öncesi dönemlerini anlamak için kritik öneme sahiptir.

Denizli, Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988)

Unesco Pamukkale ve hierapolis milli parkı
UNESCO, Denizli'de bulunan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni 1988 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Pamukkale ve Hierapolis, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile dikkat çeken bir bölgedir. Bu alanın önemli özellikleri şunlardır:

Pamukkale'nin Travertenleri: Pamukkale, "pamuk şatosu" anlamına gelir ve bu ismi, bembeyaz traverten teraslarından alır. Bu travertenler, sıcak su kaynaklarının yüzyıllar boyunca taşıdığı kalsiyum karbonatın birikmesiyle oluşmuştur ve benzersiz bir doğal oluşumdur.
 • Hierapolis Antik Kenti: Pamukkale'nin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti, antik Roma ve Bizans dönemlerinden kalma önemli tarihi yapıları içerir. Bu yapılar arasında bir tiyatro, nekropol (mezarlık alanı), hamamlar ve bir tapınak yer alır.
 • Tarihi ve Kültürel Zenginlik: Hierapolis, eski zamanlardan beri bir sağlık merkezi olarak kullanılmıştır. Sıcak su kaynaklarının şifalı olduğuna inanılan bu bölge, antik çağlardan bu yana insanları çekmiştir.
 • Doğal ve Tarihi Bütünlük: Pamukkale ve Hierapolis, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile bir bütünlük içinde olan nadir yerlerden biridir. Bu özellik, bölgeyi hem doğa hem de tarih meraklıları için cazip kılar.
 • Koruma Çalışmaları: UNESCO'nun bu alanı Dünya Mirası olarak ilan etmesi, hem doğal güzelliklerin hem de tarihi alanların korunmasına büyük katkı sağlamıştır.
Pamukkale ve Hierapolis, Türkiye'nin en popüler turistik destinasyonlarından biri olup, hem yerel hem de uluslararası ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. Bu alanlar, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliklerinin mükemmel bir kombinasyonunu sunar.

Karabük, Tarihi Safranbolu Kenti (1994)

Unesco Tarihi Safranbolu kenti
UNESCO, Karabük iline bağlı Tarihi Safranbolu Kenti'ni 1994 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma mimarisi, dar sokakları ve tarihi evleriyle tanınan, korunmuş bir tarihi şehir merkezine sahiptir. Safranbolu'nun öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Geleneksel Osmanlı Evleri: Safranbolu, özellikle 17. ve 18. yüzyıllardan kalma iyi korunmuş geleneksel Osmanlı evleriyle ünlüdür. Bu evler, dönemin mimari özelliklerini, şehir planlamasını ve yaşam tarzını yansıtır. Taş temeller, ahşap katlar, cumbalı pencereler ve iç avlular bu evlerin karakteristik özellikleridir.
 • Tarihi ve Kültürel Dokusu: Safranbolu, Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret yolları üzerinde önemli bir durak olarak tarihi bir geçmişe sahiptir. Kent, geçmişten günümüze kadar geleneksel yaşam tarzını, el sanatlarını ve yerel mimariyi koruyarak, zengin kültürel mirasını sürdürmektedir.
 • Koruma ve Restorasyon Çalışmaları: UNESCO'nun Dünya Mirası olarak tanıması, Safranbolu'nun tarihi dokusunun korunması ve restorasyonu için uluslararası dikkat ve desteği artırmıştır.
 • Turistik Cazibe: Safranbolu, tarihi atmosferi, geleneksel Türk konaklama yerleri, yerel el sanatları ve lezzetli mutfağı ile yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilir.
Tarihi Safranbolu Kenti, Türkiye'nin en iyi korunmuş Osmanlı dönemi şehirlerinden biri olarak, ziyaretçilere tarihin canlı bir sayfasını sunar. Bu bölge, geçmişin mimari ve kültürel zenginliğini modern zamanlara taşıyan bir açık hava müzesi gibidir.

Çanakkale, Troya, Truva Antik Kenti (1998)

Unesco Troya, Truva antik kenti
UNESCO, Çanakkale'deki Truva (Troia) Antik Kenti'ni 1998 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Truva, tarihi ve mitolojik anlamda dünya çapında büyük bir öneme sahip olan efsanevi bir şehirdir. Truva'nın en dikkat çekici özellikleri şunlardır:
 • Mitolojik ve Tarihsel Önemi: Truva, Homeros'un epik şiirleri İlyada ve Odysseia'da anlatılan Truva Savaşı ile ünlüdür. Bu hikayeler, Truva'nın sadece tarihi bir yer değil, aynı zamanda zengin bir mitolojik geçmişe sahip olduğunu gösterir.
 • Arkeolojik Zenginlik: Truva'da yapılan kazılar, şehrin birçok farklı döneme ait katmanlarını ortaya çıkarmıştır. Bu katmanlar, Bronz Çağı'ndan Roma dönemine kadar uzanan geniş
 • Kazı Çalışmaları ve Keşifler: Truva'daki kazılar, Heinrich Schliemann tarafından 19. yüzyıl sonlarında başlatılmış ve o zamandan bu yana şehrin tarihsel dokusunu ortaya çıkaran birçok önemli buluntu sağlamıştır. Bu buluntular arasında surlar, kapı kalıntıları, saraylar ve mezarlar gibi yapılar bulunmaktadır.
 • Tarihi Surlar ve Şehir Planı: Truva'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, şehri çevreleyen güçlü surlardır. Bu surlar, şehrin antik zamanlarda nasıl korunduğuna dair fikir verir.
 • UNESCO Dünya Mirası Statüsü: Truva'nın Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi alanın korunması ve dünya mirası olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu statü aynı zamanda, bölgedeki arkeolojik çalışmalar için uluslararası ilgi ve kaynakların artmasına katkıda bulunmuştur.
Truva Antik Kenti, hem tarihsel hem de mitolojik açıdan zengin bir geçmişe sahip olup, dünya tarihinde önemli bir yer tutar. Arkeoloji ve tarih meraklıları için önemli bir araştırma ve ziyaret alanı olan Truva, tarihin en ünlü hikayelerinden birinin yaşandığı yer olarak kabul edilir.

Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011)

Unesco edirne selimiye camii ve külliyesi
UNESCO, Edirne'de bulunan Selimiye Camii ve Külliyesi'ni 2011 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Bu eser, Osmanlı mimarisinin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" olarak tanımladığı bir yapıdır. Selimiye Camii ve Külliyesi'nin öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Mimar Sinan'ın Başyapıtı: Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın kariyerinin zirvesinde tasarladığı ve inşa ettiği bir yapıdır. Cami, Sinan'ın mimari ustalığının ve sanatsal vizyonunun en üst düzeyde sergilendiği bir eser olarak kabul edilir.
 • Mimari Özellikleri: Caminin en dikkat çekici özelliği, 31,28 metre çapındaki devasa kubbesidir. Bu kubbe, Osmanlı mimarisindeki en büyük kubbe olma özelliğini taşır. Ayrıca, caminin dört minaresi ve bu minarelerin üçer şerefesi de mimari açıdan etkileyicidir.
 • Külliye Kompleksi: Selimiye Camii'nin yanı sıra, külliyede medrese, darüşşifa (hastane), kütüphane ve arasta (çarşı) gibi yapılar bulunur. Bu kompleks, Osmanlı toplumunun dini, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
 • Sanatsal ve Estetik Değer: Cami ve külliyesi, hem iç hem de dış mekanlarında kullanılan süslemeler, çiniler ve taş işçiliği ile dikkat çeker. Bu detaylar, Osmanlı sanatının zenginliğini ve inceliğini yansıtır.
 • Koruma ve Tanıtım: Selimiye Camii ve Külliyesi'nin UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi yapıya olan uluslararası ilgiyi artırmış ve korunmasına katkıda bulunmuştur.
Selimiye Camii ve Külliyesi, Osmanlı mimarisi ve sanatının en önemli örneklerinden biri olarak, hem tarih hem de mimarlık meraklıları için büyük bir önem taşır. Bu yapı, Edirne'nin ve Türkiye'nin kültürel mirasının parlayan bir simgesidir.

Çatalhöyük Neolitik Kenti (2012)

Unesco çatalhöyük neolitik kenti
UNESCO, Türkiye'nin Konya ilinde bulunan Çatalhöyük Neolitik Kenti'ni 2012 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Çatalhöyük, yaklaşık 9,000 yıl öncesine tarihlenen ve Neolitik Çağ'da kurulmuş olan bir yerleşim alanıdır. Bu eski kent, tarih öncesi dönemlerin anlaşılmasında büyük öneme sahip olan özellikleriyle dikkat çeker:
 • Erken Dönem Yerleşimi: Çatalhöyük, Neolitik Çağ'da (Yeni Taş Devri) kurulmuş ve bu dönemin en büyük ve en iyi korunmuş yerleşim yerlerinden biridir. Burası, insanlık tarihindeki tarım toplumlarına geçişin ve yerleşik hayata dönüşümün önemli bir örneğidir.
 • Mimari ve Yerleşim Planı: Çatalhöyük'te yapılan kazılar, düzgün planlanmış bir yerleşim yapısını ve benzersiz mimari özellikleri ortaya çıkarmıştır. Evlerin birbirine bitişik şekilde inşa edildiği ve genellikle çatılardan girildiği görülmüştür.
 • Duvar Resimleri ve Heykeller: Çatalhöyük, duvar resimleri, kabartmalar ve heykeltıraşlık eserleriyle de dikkat çeker. Bu sanatsal eserler, o dönemdeki inançlar, günlük yaşam ve çevreye olan bakışı yansıtır.
 • Arkeolojik Önemi: Çatalhöyük'teki kazılar, Neolitik Çağ insanlarının sosyal yapıları, yaşam tarzları ve çevre ile etkileşimleri hakkında değerli bilgiler sağlamaktadır.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Çatalhöyük'ün UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi alanın korunması ve arkeolojik araştırmalar için uluslararası ilgi ve desteği artırmıştır. Bu statü, sit alanının gelecek nesillere aktarılmasını ve bilimsel araştırmaların sürdürülmesini sağlamaktadır.
Çatalhöyük, insanlık tarihindeki erken yerleşik toplumların yaşam tarzını, sosyal yapısını ve kültürel uygulamalarını anlamamıza ışık tutan benzersiz bir arkeolojik alandır. Bu eski kent, tarih öncesi çağların sosyal ve kültürel dinamiklerini keşfetmek isteyen arkeologlar ve tarih meraklıları için büyük bir önem taşır. Çatalhöyük, aynı zamanda, insanlık tarihinin ilk şehirleşme örneklerinden biri olarak kabul edilir ve bu özelliğiyle de dikkat çekicidir.

Bursa Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu (2014)

Unesco cumalıkızık
UNESCO, Bursa ve Cumalıkızık'ı "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu" adı altında 2014 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Bu alan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'nın ve yakın çevresindeki Cumalıkızık köyünün tarihi ve kültürel mirasını içerir. Bursa ve Cumalıkızık'ın öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun İlk Başkenti Bursa: Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olarak önemli bir tarihi geçmişe sahiptir. Kent, Osmanlı mimarisi, sanatı ve kültürel yaşamının erken dönem örneklerini sunar.
 • Tarihi Camiler ve Külliyeler: Bursa'da, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucuları tarafından inşa edilen birçok cami ve külliye bulunmaktadır. Bu yapılar, Osmanlı mimarisi ve sanatının gelişimini gösterir.
 • Cumalıkızık Köyü: Cumalıkızık, Bursa'ya yakın, Osmanlı döneminden kalma geleneksel bir köydür. Köy, 700 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürmekte olup, dar sokakları ve renkli, tarihi evleri ile dikkat çeker.
 • Koruma ve Yaşayan Miras: Bursa ve Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken dönemlerinden kalma yapıları ve yaşayan kültürel mirası ile önemlidir. UNESCO'nun Dünya Mirası olarak tanıması, bu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından önem taşır.
 • Turizm ve Kültürel Etkinlikler: Bursa ve Cumalıkızık, ziyaretçilere Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini, kültürünü ve geleneksel yaşam tarzını deneyimleme fırsatı sunar.
Bursa ve Cumalıkızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu ve erken dönemlerini yansıtan, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir mirasa sahiptir. Bu alanlar, Osmanlı tarihini ve kültürünü keşfetmek isteyenler için önemli bir destinasyondur.

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (2014)

Unesco Bergama
UNESCO, 2014 yılında Bergama'yı "Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" adı altında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Bergama, İzmir iline bağlı tarihi ve kültürel açıdan zengin bir bölgedir. Bu alan, eski çağlardan kalma birçok önemli arkeolojik siteyi içerir ve şu özelliklerle dikkat çeker:
 • Antik Kent Bergama (Pergamon): Bergama, eski adıyla Pergamon, antik Yunan ve Roma dönemlerinde önemli bir kültürel ve politik merkezdi. Şehir, Akropol, kütüphane, tiyatro, tapınaklar ve sağlık merkezi Asklepieion gibi birçok önemli tarihi yapıyı içerir.
 • Akropol: Bergama'nın Akropolü, şehrin en yüksek noktasında yer alır ve etkileyici bir mimariye sahiptir. Burada, Zeus Sunağı, Athena Tapınağı ve ünlü Bergama Tiyatrosu gibi önemli yapılar bulunmaktadır.
 • Asklepieion: Antik dünyanın en ünlü şifa merkezlerinden biri olan Asklepieion, tıp ve sağlık alanında önemli bir yere sahiptir. Bu kompleks, hastaların şifa bulmak için ziyaret ettiği kutsal bir alandı.
 • Kültürel ve Tarihsel Zenginlik: Bergama, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan çok katmanlı bir tarihe sahiptir. Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserler, bölgenin zengin tarihi dokusunu oluşturur.
 • UNESCO Dünya Mirası Statüsü: Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi alanın korunması ve küresel düzeyde tanıtılması açısından önemlidir.
Bergama, tarih ve arkeoloji meraklıları için büyük bir öneme sahip olup, antik çağların sanatını, mimarisini ve kültürünü keşfetmek için ideal bir yerdir. Bu bölge, ziyaretçilere eşsiz bir kültürel ve tarihi deneyim sunar.

Diyarbakır Kalesi, Surları ve Hevsel Bahçeleri (2015)

Unesco Diyarbakır kalesi, surları ve hevsel bahçeleri
UNESCO, 2015 yılında Diyarbakır Kalesi ve Surları ile Hevsel Bahçeleri'ni Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Diyarbakır, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirdir. Bu alanın öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Diyarbakır Surları: Diyarbakır'ın en belirgin özelliklerinden biri, şehri çevreleyen büyük surlardır. Bu surlar, yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda olup, Roma, Bizans, Sasani, Arap ve Osmanlı dönemlerine ait katmanları içerir. Diyarbakır Surları, dünyanın en uzun ve en iyi korunmuş Orta Çağ surlarından biridir.
 • Diyarbakır Kalesi: Surların içinde yer alan kale, şehrin savunma sisteminin merkezini oluşturur. Kalenin içinde ve çevresinde, tarihi camiler, kiliseler ve diğer önemli yapılar bulunur.
 • Hevsel Bahçeleri: Diyarbakır Kalesi'nin hemen dışında yer alan Hevsel Bahçeleri, Tigris Nehri boyunca uzanan verimli bir tarım alanıdır. Bu bahçeler, binlerce yıldır şehrin gıda ihtiyacını karşılamış ve doğal bir yaşam alanı sağlamıştır.
 • Kültürel ve Tarihsel Zenginlik: Diyarbakır, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahiptir. Şehir, farklı dönemlerde birçok kültürün ve inancın etkileşim noktası olmuştur.
 • Koruma ve Tanıtım: UNESCO'nun bu alanı Dünya Mirası olarak ilan etmesi, hem tarihi surların hem de Hevsel Bahçeleri'nin korunması ve tanıtılması açısından büyük önem taşır.
Diyarbakır Kalesi ve Surları ile Hevsel Bahçeleri, hem tarihî yapıları hem de doğal güzellikleri ile dikkat çeker ve bu özellikleriyle Türkiye'nin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Bu alan, tarih ve doğa meraklıları için ziyaret edilmesi gereken önemli bir destinasyondur.

Efes Antik Kenti (2015)

Unesco efes antik kenti
UNESCO, Türkiye'nin İzmir ilinde yer alan Efes Antik Kenti'ni 2015 yılında Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Efes, antik çağların en önemli kültürel ve tarihi merkezlerinden biri olarak kabul edilir ve aşağıdaki özellikleriyle ünlüdür:
 • Tarihi ve Kültürel Önemi: Efes, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde önemli bir liman kenti ve ticaret merkeziydi. Ayrıca, Hristiyanlık tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir.
 • Arkeolojik Kalıntılar: Efes'te yapılan kazılar, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmıştır. Burada, Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Hadrianus Tapınağı ve Artemis Tapınağı gibi etkileyici yapılar bulunmaktadır.
 • Celsus Kütüphanesi: Efes'in en ünlü yapılarından biri olan Celsus Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biriydi ve bugün hâlâ etkileyici bir yapı olarak ayakta durmaktadır.
 • Büyük Tiyatro: Efes'teki Büyük Tiyatro, 25.000 kişilik kapasitesiyle Antik Çağ'ın en büyük tiyatrolarından biridir ve günümüzde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Efes'in UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi alanın korunması ve bilimsel araştırmalar için uluslararası ilgiyi artırmıştır.
Efes Antik Kenti, tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan geniş bir tarihi yelpazeyi kapsar ve ziyaretçilere antik dünyanın sanatını, mimarisini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunar. Bu bölge, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olup, hem arkeoloji meraklıları hem de tarih tutkunları için önemli bir destinasyondur.

Kars, Ani Arkeolojik Alanı (2016)

Unesco Ani arkeolojik alanı
UNESCO, 2016 yılında Kars ilinde bulunan Ani Arkeolojik Alanı'nı Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Ani, tarihi zenginliği ve benzersiz arkeolojik kalıntılarıyla önemli bir tarihi yerleşim alanıdır. Ani Arkeolojik Alanı'nın öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Tarihi ve Kültürel Önemi: Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Ermeni Krallığı'nın başkenti olarak büyük bir siyasi ve ticari merkezdi. "Binbir Kilise Şehri" olarak da bilinen Ani, bir zamanlar büyük bir nüfusa ve zengin bir kültüre sahipti.
 • Arkeolojik Kalıntılar: Ani'de yapılan kazılar, şehrin kalıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu kalıntılar arasında kiliseler, katedraller, saraylar ve sivil yapılar bulunmaktadır.
 • Mimari Özellikleri: Ani'nin mimarisi, Ermeni mimarisinin özgün örneklerini sunar. Özellikle, Ani Katedrali ve Tigran Honents Kilisesi gibi yapılar, dönemin mimari sanatının zirvesini temsil eder.
 • Doğal Manzara ve Konumu: Ani, Arpaçay Nehri'nin kıyısında, dramatik bir manzara içinde yer alır. Bu konumu, şehrin tarihi boyunca hem savunma hem de ticaret açısından önemli bir rol oynamasını sağlamıştır.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: UNESCO'nun bu alanı Dünya Mirası olarak ilan etmesi, Ani'nin korunması ve arkeolojik çalışmalar için uluslararası ilgiyi artırmıştır.
Ani Arkeolojik Alanı, Ortaçağ Anadolu'sunun ve Ermeni mimari ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Bu alan, hem tarih meraklılarına hem de arkeoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunar ve geçmişin izlerini günümüze taşır.

Aydın, Afrodisias (2017)

Unesco Afrodisias
UNESCO, 2017 yılında Aydın ilinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Afrodisias, antik çağlarda önemli bir sanat ve kültür merkezi olarak bilinir ve aşağıdaki özellikleriyle ünlüdür:
 • Tarihi ve Kültürel Önemi: Afrodisias, Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, özellikle heykel sanatı alanında büyük bir üne sahipti. Kent, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmıştır.
 • Arkeolojik Kalıntılar: Afrodisias'ta yapılan kazılar, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmıştır. Burada, Afrodit Tapınağı, Tiyatro, Stadyum, Tetrapylon (anıtsal kapı) ve Afrodisias Müzesi'nde sergilenen pek çok heykel bulunmaktadır.
 • Heykeltraşlık Okulu: Afrodisias, antik dünyada ünlü bir heykeltraşlık okuluna ev sahipliği yapmıştır. Bu okul, ince işçiliği ve yüksek kalitedeki mermer heykelleriyle tanınır.
 • Doğal ve Tarihi Bütünlük: Afrodisias, hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve arkeolojik zenginliği ile dikkat çeker. Kent, antik çağlardan günümüze kadar uzanan geniş bir tarihi yelpazeyi kapsar.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Afrodisias'ın UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, bu tarihi alanın korunması ve bilimsel araştırmalar için uluslararası ilgiyi artırmıştır.
Afrodisias Antik Kenti, tarih ve arkeoloji meraklıları için önemli bir destinasyon olup, antik dünyanın sanatını, mimarisini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunar. Bu bölge, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla, geçmişin sanatsal ve mimari başarılarını günümüze taşıyan bir açık hava müzesi gibidir. Afrodisias, hem heykel sanatının hem de Antik Yunan ve Roma kültürlerinin izlerini taşıyan benzersiz bir arkeolojik alandır.

Şanlıurfa, Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (2018)

Unesco Göbekli Tepe Arkeoloji Alanı
UNESCO, 2018 yılında Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nı Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tapınak komplekslerinden biri olarak kabul edilir ve yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarihlenir. Göbeklitepe'nin öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Tarihi Önemi: Göbeklitepe, Neolitik Çağ'a ait ve insanlık tarihinin bilinen en eski dini yapı kompleksi olarak önem taşır. Bu alan, insanlık tarihinin anlaşılmasında yeni perspektifler sunar ve avcı-toplayıcı topluluklardan yerleşik tarım topluluklarına geçişin anlaşılmasına katkı sağlar.
 • Mimari ve Arkeolojik Özellikler: Göbeklitepe'de bulunan yapılar, büyük taş sütunlardan oluşur ve bu sütunlar üzerinde çeşitli hayvan ve sembolik figürlerin oymaları yer alır. Bu yapıların dairesel düzeni ve büyük taş sütunları, o dönemin insanlarının gelişmiş bir mimari anlayışına ve toplumsal organizasyon yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
 • Eski Dini Pratiklerin İzleri: Göbeklitepe, insanlık tarihindeki dini inanç ve ritüellerin ilk örneklerini barındırabilir. Bulunan heykeller ve kabartmalar, o dönem insanlarının dünya görüşü ve inanç sistemleri hakkında önemli ipuçları sağlar.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, sit alanının korunması ve arkeolojik çalışmalar için uluslararası ilginin artmasına katkıda bulunmuştur.
 • Kültürel Etki ve Önem: Göbeklitepe'nin keşfi, insanlık tarihi ve erken dönem yerleşik yaşam hakkında mevcut anlayışımızı derinden etkilemiştir. Bu keşif, tarih öncesi dönemlerin sosyal ve kültürel yapısına dair yeni teorilerin geliştirilmesine yol açmıştır.
Göbeklitepe, hem arkeolojik hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olup, insanlık tarihinin en erken dönemlerine ışık tutan bir alan olarak kabul edilir. Bu bölge, tarih öncesi dönemlerin gizemlerini keşfetmek isteyen arkeologlar, tarihçiler ve tarih meraklıları için büyük bir ilgi odağıdır. Göbeklitepe, aynı zamanda, insanlık tarihinin başlangıcına dair anlayışımızı derinleştiren ve genişleten bir keşif olarak tarihe geçmiştir.

Malatya, Arslantepe Arkeolojik Alanı (2021)

Unesco arslantepe arkeolojik alanı
UNESCO, 2021 yılında Malatya'daki Arslantepe Arkeolojik Alanı'nı Dünya Mirası Listesi'ne eklemiştir. Arslantepe, tarihsel olarak büyük öneme sahip olan ve yaklaşık 5.000 yıl öncesine tarihlenen bir yerleşim yeridir. Arslantepe'nin öne çıkan özellikleri şunlardır:
 • Tarihi ve Arkeolojik Önemi: Arslantepe, Neolitik Çağ'dan Demir Çağı'na kadar uzanan geniş bir zaman diliminde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu alanda yapılan kazılar, bölgenin uzun ve karmaşık tarihini ortaya çıkarmıştır.
 • Erken Devlet Yapılanmalarının İzleri: Arslantepe, erken devlet yapılanmalarının ve sosyal hiyerarşinin ilk örneklerinden birini sunar. Burada bulunan saray kompleksi ve idari binalar, erken dönem devlet organizasyonunun ve yönetim biçimlerinin anlaşılmasına katkı sağlar.
 • Mimari ve Sanatsal Buluntular: Arslantepe'deki arkeolojik kazılarda, büyük boyutta duvar resimleri, kabartmalar ve diğer sanatsal eserler keşfedilmiştir. Bu eserler, bölgenin sanatsal ve kültürel zenginliğini gösterir.
 • Koruma ve Araştırma Çalışmaları: Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilmesi, sit alanının korunması ve arkeolojik çalışmalar için uluslararası ilgi ve desteği artırmıştır.
 • Kültürel ve Tarihsel Değer: Arslantepe, tarih öncesi dönemlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapılarına dair değerli bilgiler sunar ve bu açıdan dünya tarihinde önemli bir yer tutar.
Arslantepe Arkeolojik Alanı, hem tarih hem de arkeoloji meraklıları için önemli bir destinasyondur. Bu bölge, eski çağların yaşam tarzlarını, sosyal ve siyasi yapılarını anlamak için benzersiz bir fırsat sunar ve insanlık tarihinin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunur.

Ankara, Gordion (2023)

Unesco Ankara Gordion
Gordion, Ankara'nın yakınında, Türkiye'de yer alan eski bir şehirdir ve 2023 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Gordion, yaklaşık 4.500 yıl öncesine dayanan, antik Frigya krallığının başkenti olarak bilinir. Bu yerleşim yeri, Erken Bronz Çağı'ndan (M.Ö. 2500) kalma kanıtlar taşıyan, dünyanın en uzun süreli yerleşim gösteren nadir alanlarından biridir.

Gordion'un önemli özellikleri arasında, Frigya'nın Erken Dönemine ait kale ve şehir yöneticilerinin mezar höyükleri bulunmaktadır. Bu yapılar, Frigya elitinin gücünü ve otoritesini gösteren önemli işaretlerdir. Gordion'da, Erken Demir Çağı'ndan el yapımı seramikler, Erken Frigya döneminden demir aletler ve antik dönemden ithal edilmiş seramikler ve malzemeler gibi birçok tarihi eser bulunmaktadır

Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri (2023)

Unesco Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli Camiler
UNESCO, 2023 yılında "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri"ni Dünya Mirası Listesi'ne ekledi. Bu karar, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel varlıklarını 21'e çıkardı. Seçilen bu camiler, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yer almaktadır ve Orta Çağ'dan günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuş durumdadır.

Bu camiler, Orta Çağ'dan günümüze kadar uzanan tarihî yapılar olarak Anadolu yaşantısını yansıtmaktadır. Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin önemli temsilcileri arasında yer alan bu camiler, ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkmaktadır. Kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında görülen özenli ahşap işçiliği, bu camilerin estetik anlayışını ve marangozluk becerisini sergiliyor.

Bu listede yer alan bazı önemli camiler şunlardır: Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Eşrefoğlu Camii, Eskişehir'in Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köy’ün Mahmut Bey Camii, Ankara'nın Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Camii. Bu camiler, farklı şehirlerde olmalarına rağmen ortak özelliklere sahiptirler ve Anadolu'nun kültürel ve tarihi mirasını temsil etmektedirler.
Serap Bozkurt
14 Ocak 2024
Paylaş :

Yorumlar ve Değerlendirmeler

Çok İyi (0)
İyi (0)
Orta (0)
Kötü (0)
Çok Kötü (0)
Ortalama Puan

0

Yorum Yok

Yorum Gönder