Aksaray, Türkiye'nin tarih kokan topraklarında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle göz kamaştıran bir şehirdir. Anadolu'nun derin köklerine uzanan Aksaray, kendine özgü atmosferi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesini andırır. Aksaray, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan kalesi, müzesi, camii ve özgün mimarisiyle dikkat çeker. Sultan Marshes gibi doğal güzelliklerle çevrili olan şehir, kuş gözlemcilerinden tarih tutkunlarına kadar herkesi büyüleyen bir atmosfere sahiptir. Bu büyülü şehirde geçmişle gelecek, doğa ile kültür iç içe geçmiş, her köşesi bir hikaye anlatmaktadır. İşte bu sebeplerle Aksaray, keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Şimdi, Aksaray'ın tarihi dokusuna yolculuk yapmaya hazır mısınız?
aksaray da nereler gezilir

Aksaray'da Nereler Gezilir Listesi

Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm merkezidir. Aksaray'da gezilecek yerler arasında şunlar yer almaktadır;

Ihlara Vadisi

ıhlara vadisi
hlara Vadisi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan, Kapadokya'nın bir parçasıdır. Vadi, 14 kilometre uzunluğunda ve 100 metre derinliğindedir. Vadi içinde çok sayıda kilise, manastır ve kaya evleri bulunmaktadır. Vadi, 6. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Bizans döneminde önemli bir dini merkez olmuştur. Vadide bulunan kiliselerin çoğu bu dönemde inşa edilmiştir. Kiliselerin duvarlarında freskler ve ikonalar bulunmaktadır.

Nora Antik Kenti

nora antik kenti
Nora Antik Kenti, Aksaray'ın Helvadere ilçesinde yer alan, Kapadokya bölgesinin en önemli tarihi yerlerinden biridir. Kent, MÖ 2. yüzyılda kurulmuştur ve Bizans döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Nora Antik Kenti, Hasandağı'nın eteğinde, 200 hektarlık bir alanda yer almaktadır. Kentte çok sayıda tapınak, tiyatro, hamam ve kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Sultanhanı Kervansarayı

sultanhanı kervansarayı
Sultanhanı Kervansarayı, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yer alan, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 13. yüzyılda inşa edilmiş bir kervansaraydır. Kervansaray, Anadolu'nun en büyük ve en iyi korunmuş kervansaraylarından biridir. Sultanhanı Kervansarayı, 1229 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. 1278 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından genişletilmiştir.

Selime Katedrali ve Peribacaları

selimiye katedrali ve peribacaları
Selime Katedrali ve Peribacaları, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan, Kapadokya bölgesinin en önemli tarihi ve doğal güzelliklerinden biridir. Selime Katedrali, Kapadokya'nın en büyük kaya oyma katedralidir. Katedral, 8. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında inşa edilmiştir. Katedral, Bizans mimarisinin en önemli örneklerinden biridir.

Aksaray Müzesi

aksaray müzesi
Aksaray Müzesi, Aksaray'ın merkezinde yer alan bir müzedir. Müze, ilin zengin tarihi ve kültürünü yansıtan eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Müze, 1969 yılında Zinciriye Medresesi'nde müzecilik faaliyetlerine başlamıştır. 2006 yılında tamamlanan sekizgen plan üzerine üç katlı olarak inşa edilen yeni binasına taşınmıştır. 2013 yılında kronolojik sıralamaya göre düzenlenmiş yeni teşhiri ile hizmete açılmıştır.

Eğri Minare

eğri minare
Eğri Minare, Aksaray'ın en önemli tarihi yapılarından biridir. 1221-1237 yılları arasında I. Alaeddin Keykubad döneminde inşa edilmiştir. Kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Minare olarak da anılmaktadır. Minare, 30.6 metre yüksekliğinde ve 92 basamaklı bir şerefeye sahiptir. Minarenin gövdesi, dört köşe bir kaide üzerine oturtulmuştur. Gövde, ince bir silme ile iki kısma bölünmüş, alt kısmı zikzak, üst kısmı mavi ve yeşil çini mozaiklerle kaplanmıştır.

Narlıgöl

narlıgöl
Narlıgöl, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yer alan, Kapadokya bölgesinin tek krater gölüdür. Denizden yüksekliği 1.363 metre, derinliği 21 metre, alanı 0,7 km²'dir. Maar gölü olarak sınıflandırılan gölün çevresi tepeler ile çevrilidir, suları acıdır. Göl, 1973 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Göl, termal özellikleri ile de bilinmektedir. Gölün suyu, kalsiyum, sodyum ve bikarbonat yönünden zengindir. Bu nedenle, birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir.

Acemhöyük

acemhöyük
Acemhöyük, Aksaray il merkezinin 18 kilometre kuzeybatısındaki Yeşilova kasabasında yer alan bir höyüktür. Yayvan bir tepe görünümündeki höyüğün, çanak çömlek yayılımına göre 800x700 metre boyutlarında olduğu belirtilmektedir.

Erken Tunç Çağı yerleşimi, taş temel üzerine kerpiç duvarlardan, sıkıştırılmış toprak tabanlardan oluşan yamuk planlı yapılarla temsil edilmekte olup bir köy yerleşimidir. Bu yerleşimin gömü tarzında yerleşim içinde az sayıda toprak ve küp gömüt olduğu görülmektedir. Asıl mezarlık höyüğün Aksaray yönündedir.

Zinciriye Medresesi

zinciriye medresesi
Zinciriye Medresesi, Aksaray'ın merkezinde yer alan bir medresedir. Karamanoğulları Beyliği döneminde, 1336 yılında Yahşi Bey tarafından yaptırılmıştır. Medrese, dört eyvanlı ve açık avlulu bir plan düzenindedir. Medresenin giriş kapısı, doğu cephesinde yer almaktadır. Kapı, istalaktit ve mihrapçıklarla süslü, basık kemerlidir.

Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi)

kilise cami aziz gregorius kilisesi
Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi), Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan bir ibadethanedir. 385 yılında İmparator Theodosius tarafından, Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına yaptırılmıştır. Kapalı haç planlı yapıda sonradan önemli değişiklikler yapılmıştır. En önemli değişiklikler ise 1835 yılındaki restorasyon sırasında olmuştur. Yapı, üç nefli, bazilikal plana dönüştürülmüştür.

Ziga Kaplıcaları

ziga kaplıcaları
Ziga Kaplıcaları, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan bir kaplıca kompleksidir. Ihlara Vadisi'ne yakın bir konumda bulunan kaplıcalar, doğal güzellikleri ve şifalı suları ile dikkat çekmektedir. Ziga Kaplıcaları'nın suyu, 47 derece sıcaklığa sahiptir. Suyun içeriğinde, kalsiyum, sodyum, klorür ve bikarbonat gibi mineraller bulunmaktadır. Bu mineraller, kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir.

Aşıklı Höyük

aşıklı höyük
Aşıklı Höyük, Aksaray ilinde yer alan bir arkeolojik sit alanıdır. Orta Anadolu'nun Volkanik Kapadokya bölgesinde bulunan bir höyük yerleşmesidir. Aksaray il merkezinin 25 km doğusunda Kızılkaya Köyü'nde, Melendiz Çayı'nın kenarında yer almaktadır. 

Radyokarbon örneklerinin sonuçlarına göre, Aşıklı Höyük’te yerleşiklik MÖ 9. bin yılda başlar ve MÖ 8. bin yıl sonuna dek sürer. Yerleşme yaklaşık olarak MÖ 8200-7500 arasına tarihlenmektedir.

Tuz Gölü

tuz gölü
Tuz Gölü, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarının kesiştiği yerde yer alan bir tuz gölüdür. Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, çevresindeki platolar arasına gömülmüş bulunan geniş bir tektonik çukurluğun en derin yerindedir. Bu çukurluk Neojen'de tektonik hareketlerle oluşmuştur. Tuz Gölü'nün içinde bulunduğu çukurluk doğu, batı ve güneyden faylarla çevrilidir.

Yılanlı Kilise

yılanlı kilise
Yılanlı Kilise, Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde bulunan, 9. yüzyılın sonlarına ait bir kaya kilisesidir. Kilise, haç planlı, beşik tonozlu ve tek apsislidir. Kuzey duvarında bulunan şapelin içinde keşiş mezarları yer alır. Batı duvarındaki yılanların saldırısına uğramış dört çıplak günahkar kadınla ilgili sahneden dolayı kiliseye bu ad verilmiştir.

Bezirhane

bezirhane
Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde bulunan Ala Kilise'nin hemen yanında, kayalara oyularak inşa edilmiş bir bezirhane bulunmaktadır. 12-13. yüzyıllara tarihlenen bu yapı, tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Bezirhanenin girişi, kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır.
Bezirhanenin içerisinde, ahşap malzemeden yapılmış bezir yağı havuz teşkilatı bulunmaktadır. Bezir yağı, Izgın adı verilen bir ot türünün ezilmesi ve işlenmesiyle elde edilen bir yağdır. Bezir yağı, bölgedeki kiliseler, kaya oyma mekanlar ve yeraltı şehirlerinin aydınlatılmasında kullanılmıştır.

Çanlı Kilise

çanlı kilise
Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde bulunan Çanlı Kilise, 10. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilmiştir. Kayalara oyularak yapılmış olan kilise, tek nefli, beşik tonozlu ve tek apsislidir. Kilisenin girişi, kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Kilisenin iç mekanı, Hz. İsa ve Havarilerini konu alan fresklerle bezenmiştir. Fresklerin bir kısmı, aşırı nem sonucu tahrip olmuştur. Ancak, kalan freskler, Bizans sanatının önemli örnekleri arasında kabul edilmektedir.

Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

aziz mercurius yeraltı şehri
Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde bulunan Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, 7 katlı ve 40 yaşamsal alana sahiptir. 3 katı ziyarete açık olan yeraltı şehri, Hıristiyanlığın yasak olduğu MS 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılmıştır. Yeraltı şehrinin girişi, Selçuklu döneminden kalma bir handan sağlanmaktadır.
Handan sonra, koridorlar ve odalardan katlara giriş yapılmaktadır. Yeraltı şehrinde, kilise, toplu mezarlar, sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri ve ambar damları gibi yaşamsal alanlar bulunmaktadır.

Güvercinkayası

güvercinkayası
Güvercinkayası, İç Anadolu Bölgesi'nde kale-kent yerleşme modelinin bilinen ilk örneklerinden biridir. Kazı çalışmalarında, yerleşmenin aşağı ve yukarı yerleşme olarak ikiye bölünmüş olduğu ortaya çıkarılmıştır. Aşağı yerleşmede, evler, ambar ve depo gibi yapılar bulunmuştur. Yukarı yerleşmede ise, surlar, gözetleme kuleleri ve bir tapınak yer almaktadır.

Cıncıklı Hacı Yusuf Mescidi

cıncıklı hacı yusuf mescidi
Cıncıklı Hacı Yusuf Mescidi, Aksaray ilinin merkez ilçesinde bulunan bir Selçuklu dönemi camisidir. Şehir merkezinde, Taşpazar mahallesinde, aynı ismi taşıyan sokak üzerinde yer almaktadır. Cami, 13-14. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Tek nefli, dikdörtgen planlı olan cami, kayalara oyularak yapılmıştır. Caminin girişi, kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır.

Aksaray Manastır Vadisi

aksaray manastır vadisi
Aksaray Manastır Vadisi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan bir vadidir. 4-5 km uzunluğundaki vadi, kayalara oyulmuş kiliseler, şapeller ve yeraltı şehirlerinden oluşan bir açık hava müzesi görünümündedir. Manastır Vadisi, Bizans döneminden kalma kilise ve şapelleriyle ünlüdür. Vadide, 50'ye yakın kaya oyma kilise ve şapel bulunmaktadır. Bu yapılar, Bizans sanatının önemli örnekleri arasında kabul edilmektedir.