Προγράμματα και αποστολές Ido

-
Προγράμματα και αποστολές Ido
Ιστορία Διαδρομή Εταιρία Αναχώρηση Αφιξη Τέλη
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 00:00:00 00:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 00:00:00 00:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 00:00:00 00:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 00:00:00 00:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 01:00:00 01:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 01:00:00 01:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 01:00:00 01:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 01:00:00 01:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 02:00:00 02:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 02:00:00 02:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 02:00:00 02:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 02:00:00 02:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 03:00:00 03:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 03:00:00 03:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 03:00:00 03:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 03:00:00 03:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 04:00:00 04:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 04:00:00 04:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 04:00:00 04:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 04:00:00 04:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 05:00:00 05:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 05:00:00 05:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 05:00:00 05:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 05:00:00 05:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 06:00:00 06:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 06:00:00 06:35:00 134 TL
10.12.2023 Sirkeci - Harem İDO 06:00:00 06:20:00 55 TL
10.12.2023 Harem - Sirkeci İDO 06:00:00 06:20:00 55 TL
10.12.2023 Eskihisar - Topçular İDO 07:00:00 07:35:00 134 TL
10.12.2023 Topcular - Eskihisar İDO 07:00:00 07:35:00 134 TL