Προγράμματα και Αποστολές Κύπρου

-
Προγράμματα και Αποστολές Κύπρου
Ιστορία Διαδρομή Εταιρία Αναχώρηση Αφιξη Τέλη
10.12.2023 Girne - Taşucu Filo Denizcilik 10:00:00 16:00:00 1.006 TL
10.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 10:30:00 13:00:00 1.267 TL
10.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 882 TL
10.12.2023 Taşucu - Girne Filo Denizcilik 23:59:00 05:59:00 795 TL
11.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 13:00:00 21:00:00 1.056 TL
11.12.2023 Girne - Taşucu Filo Denizcilik 14:00:00 20:00:00 1.006 TL
11.12.2023 GaziMagosa - Mersin Filo Denizcilik 20:00:00 05:00:00 505 TL
11.12.2023 Magusa - Mersin Akgünler Denizcilik 23:00:00 07:00:00 581 TL
11.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 1.006 TL
11.12.2023 Taşucu - Girne Filo Denizcilik 23:59:00 05:59:00 795 TL
12.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 10:30:00 18:30:00 1.267 TL
12.12.2023 Girne - Taşucu Filo Denizcilik 14:00:00 20:00:00 1.006 TL
12.12.2023 Mersin - GaziMagosa Filo Denizcilik 20:00:00 05:00:00 441 TL
12.12.2023 Mersin - Magusa Akgünler Denizcilik 21:30:00 05:30:00 516 TL
12.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 679 TL
12.12.2023 Taşucu - Girne Filo Denizcilik 23:59:00 05:59:00 795 TL
13.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 13:00:00 15:30:00 1.056 TL
13.12.2023 Girne - Taşucu Filo Denizcilik 14:00:00 20:00:00 1.006 TL
13.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 14:30:00 19:30:00 1.006 TL
13.12.2023 GaziMagosa - Mersin Filo Denizcilik 20:00:00 05:00:00 505 TL
13.12.2023 Magusa - Mersin Akgünler Denizcilik 23:00:00 07:00:00 581 TL
13.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 795 TL
13.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 1.025 TL
13.12.2023 Taşucu - Girne Filo Denizcilik 23:59:00 05:59:00 795 TL
14.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 10:30:00 13:00:00 1.267 TL
14.12.2023 Girne - Taşucu Filo Denizcilik 14:00:00 20:00:00 1.006 TL
14.12.2023 Girne - Taşucu Akgünler Denizcilik 14:30:00 19:30:00 1.006 TL
14.12.2023 Mersin - GaziMagosa Filo Denizcilik 20:00:00 05:00:00 441 TL
14.12.2023 Mersin - Magusa Akgünler Denizcilik 21:30:00 05:30:00 516 TL
14.12.2023 Taşucu - Girne Akgünler Denizcilik 23:30:00 04:30:00 795 TL